Huurprijzen Meense verenigingen

De volgende bedragen zijn de vergoedingen voor het gebruik van de onderscheiden lokalen. De onderstaande prijzen gelden voor de organisatie van alle activiteiten met een uitsluitend socio­cultureel karakter, ingericht door verenigingen uit Menen. Deze prijzen zijn van toepassing vanaf 1 september 2014. 
Als sociaal-culturele activiteiten worden beschouwd: tentoonstellingen zonder verkoop, vergaderingen, persconferenties, repetities, voorstellingen van podiumkunsten, debatten, vergaderingen in kader van buurtwerk, toespraken, cursussen, volksdans, kinderateliers, workshops, koffietafels, spel- en sportactiviteiten, kleedruimte, voordrachten, film en multimedia, controle bij wandeltochten, buurt/bewonersinitiatieven zonder winstoogmerk, schoolactiviteiten zonder winstoogmerk, activiteiten Rode Kruis en door Cultuurcentrum De Steiger hiermee gelijkgestelde activiteiten. 
Activiteiten met een louter privé-karakter (bruiloften, verjaardagen, communies, lentefeesten, e.a.) zijn verboden. 

1. Tentoonstellingsruimtes
 

weekdag weekend week
Tentoonstellingszaal € 20,00 € 80,00 € 120,00
Bovenhal € 7,00 € 25,00 € 50,00


Openingsuren : elke werkdag van 14u tot 18u en zaterdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u 
(zijn in overleg met de verantwoordelijken voor wijziging vatbaar). 
WEEKEND: vanaf de vrijdagmorgen tot de maandagmiddag. 
WEEK: vanaf de donderdagnamiddag tot de woensdagavond. 
Opbouw en afbouw zijn inbegrepen. 

2. Theaterzaal (484 genummerde zitplaatsen)

Prijzen per manifestatie (2de voorstelling dezelfde dag aan 50 %)

 Met toneelaccomodatie (1) € 145,00
 Met toneelaccomodatie (2) € 250,00
 Film (3) € 145,00
 Repetitie met toneelaccomodatie (1) € 50,00
 Repetitie met toneelaccomodatie (2) € 100,00


(1) met één technieker voor max. 5 uur+ gebruik van klank- en lichtinstallatie
(2) met twee techniekers voor max. 5 uur + gebruik van klank- en lichtinstallatie
(3) één operateur inbegrepen.
Extra uren technieke : 32,00 euro per uur.
Dagen waarbij de theaterzaal bezet is door de organisator zonder voorstelling / repetitie worden aangerekend als repetitie (€ 50,00).

3. De Studio (128 genummerde zitplaatsen)

Prijzen per manifestatie: (2de voorstelling dezelfde dag aan 50 %)

 Zonder technieker € 50,00
 Met toneelaccomodatie (1) € 75,00
 Met toneelaccomodatie (2) € 150,00
 Repetitie met toneelaccomodatie (1) € 40,00
 Repetitie zonder toneelaccomodatie € 20,00


Dagen waarbij de studio bezet is door de organisator zonder voorstelling / repetitie worden aangerekend.als repetitie (€ 40,00). 

4. Vergaderlokalen ingang 1

Prijzen per dagdeel.
Met eenvoudige accomodatie.

VM/NM/AV VOLLE DAG
 Kleine foyer (max. 15 pers.) € 10,00 € 20,00
 Lokaal 1 (max. 40 pers.) € 10,00 € 20,00
 Lokaal 2 (max. 40 pers.) € 10,00 € 20,00
 Lokaal 3 (max. 120 pers.) € 30,00 € 60,00


5. Lokalen ingang 3

Prijzen per dagdeel.

VM/NM/AV VOLLE DAG
 Oefenzaal € 15,00 € 30,00
 Hobbyzaal € 20,00 € 40,00
 Kookplaats € 30,00 € 60,00
 Bovenhal € 12,00 € 25,00
 Hal sportkant € 15,00 € 25,00

Bijzondere huurprijzen / voorwaarden

Ingeval van huur voor opeenvolgende dagen van eenzelfde lokaal of dezelfde lokalen (uitgezonderd theaterzaal en de studio) wordt de huurprijs als volgt berekend:

 1e dag 100%
 2de dag 75%
 vanaf 3de dag 50%


Huurders van buiten de entiteit Menen dienen vooraf te betalen. 
Er worden enkel volledige zalen verhuurd. 
Afwijkingen, aanvullingen (andere uren, andere lokalen, bijkomende accommodatie ... ) moeten vooraf afgesproken en schriftelijk aangevraagd worden bij de directie. 

De huurder houdt er zich aan om het lokaal te verlaten in de staat waarin het zich bevond. Bij inbreuk op deze regel kan er een boete opgelegd worden gelijk aan het dubbel van de overeengekomen huurprijs. 

Schenken van dranken bij vergaderingen, feesten, recepties:
de huurder is vrij de wijnen en aperitieven te kopen waar hij dit wenst. 

Voor het schenken van andere dranken moet er steeds met de cafetariahouder (tel: 056 51 81 56) afgesproken worden. 
Als de huurder zelf instaat voor de bediening van deze dranken, dan ontvangt hij via de cafetariahouder een korting van 30% op de cafetariaprijs. 

Huurprijzen apparatuur en materialen in het CC

Licht-en geluidsinstallatie :

-    c.d.-speler: € 4,00
-    dvd-speler: € 4,00
-    micro (+versterker/luidsprekers): € 2,50
-    mobiele lichtinstallatie (enkel in lokaal 3): € 25,00
-    spots (per stuk): € 4,00
-    podiumelement 2mx1m (per stuk): € 2,00
-    dataprojector NEC VT440/540 - MT1050 (beamer): € 15,00
-    diaprojector: € 4,00
-    ¾ vleugelpiano: € 40,00
     (de kostprijs voor het stemmen van de piano wordt doorgefactureerd).
-    keukenmateriaal (een week vooraf aanvragen):

  • - borden: € 0,05/stuk
  • - bestek (vork,mes,lepel): € 0,05 per set
  • - tassen + ondertassen: € 0,05 euro per set
  • - aperitief- en wijnglazen: € 0,05 euro per stuk

Al deze materialen moeten terug gebruiksklaar worden afgeleverd.