Privacy


Privacywetgeving

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de Europese wetgeving die dateert van 24 mei 2016, de GDPR genaamd. 

Cultuurcentrum De Steiger Menen vzw zal het privacybeleid aanpassen naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigende wetgeving. 

Meer info: www.privacycommission.be


Privacyverklaring CC De Steiger

De Steiger is begaan met je privacy en neemt de nodige voorzorgen om je gegevens te beveiligen tegen misbruik. Telkens wanneer je persoonsgegevens verstrekt, zal De Steiger ze behandelen in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens? 
Alle persoonsgegevens die in de bestanden van CC De Steiger worden opgenomen: 
- alle contactgegevens die je mondeling, via mail, telefoon of reguliere post verstrekt bij het aankopen van tickets, het inschrijven voor een cursus of het huren van een lokaal
- alle contactgegevens die je in de website ingeeft bij de aanmaak van een account of het inschrijven voor een nieuwsbrief
- alle gegevens die je invult via online formulieren 
- alle gegevens die je invult bij wedstrijden 

Welke informatie verzamelen wij? 
Wanneer je van onze diensten gebruik wenst te maken, kunnen we jou een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, voornaam, adres, geboortedatum, login, e-mail, telefoonnummer, woonplaats en communicatievoorkeuren.
We verzamelen ook:
• gegevens m.b.t. onze diensten en website waar je gebruikt van maakt,
• je bestelhistorie, je wenslijstje 
• gegevens over jouw voorkeuren: genres en evenementen die je leuk vindt, producten die je koopt of waarnaar je informeert
• het gebruik van jouw gegevens wordt vanaf 2018 bijgehouden in een dataregister waar de privacycommissie controles op zal uitvoeren

Van kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen wij enkel de voornaam, naam en geboortedatum en de gegevens van de ouders of voogd. Deze gegevens zijn nodig voor de opmaak van fiscale attesten.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens? 
Deze gegevens worden gebruikt om: 
• je een antwoord te verstrekken op gevraagde informatie 
• je op de hoogte te houden van het programma en het programma van de cultuurcentra of andere organisaties waar we mee samenwerken 
• de kwaliteit van onze diensten te verbeteren door deze gegevens bij te houden in statistieken zodat wij jou beter kunnen informeren naargelang jouw interesses 
• je te verwittigen in geval van wijzigingen
• fraude of andere wettelijke inbreuken op te sporen

vzw Cultuurcentrum De Steiger Menen verbindt er zich toe om zoals de wetgeving voorschrijft geen persoonsgegevens te delen met derden tenzij je in De Steiger een ticket hebt gekocht voor een voorstelling die plaats vindt in een ander cultuurcentrum (bvb. Wervik of Kortrijk), dan kan je wel een infomail of annuleringsmail krijgen vanuit dit cultuurhuis, maar zij mogen deze contactgegevens niet bewaren. 

Op welke manier heb jij controle over jouw gegevens? 
Conform de privacywet van 8 december 1992 en de GDPR van 24 mei 2016 kan je je gegevens steeds inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Wanneer je een account aanmaakt, tickets koopt of deelneemt aan een wedstrijd, dan vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.

Wil je de toestemming die je hebt gegeven intrekken of je gegevens wijzigen, dan kan je ons contacteren via info@ccdesteiger.be of 056 51 58 91. 

Je kan je ook zelf afmelden of je gegevens wijzigen door in je account de communicatievoorkeuren aan te passen. Eveneens kan je afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven onderaan elke nieuwsbrief. 

Heb je vragen of klachten wat betreft de gegevensbescherming? 

Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust contact op met:
vzw Cultuurcentrum De Steiger Menen
Waalvest 1
8930 Menen
056 51 58 91
info@ccdesteiger.be

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel 
02 274 48 00
commission@privacycommission.be

 
Gebruik foto's

Tijdens events en cursussen van De Steiger worden er af en toe foto's genomen door een fotograaf. Indien u niet wenst zichtbaar te zijn op dit beeldmateriaal dat gebruikt wordt op de website en in het drukwerk, gelieve dit aan de fotograaf te melden zodat hij/zij hier rekening mee kan houden.

Indien u toch ongewenst op een foto zou staan op facebook of op onze website, gelieve dit te melden aan promotie@ccdesteiger.be zodat we dit beeld kunnen verwijderen.


Gebruik gegevens gezelschappen

Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door producenten en gezelschappen. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.


Google analytics

Onze website gebruikt Google Analytics cookies waarvoor wij een overeenkomst met Google hebben afgesloten. Wij delen geen gegevens over uw gebruik van onze website met Google. Daarnaast hebben we ook voorzien dat deze google analytics cookies niet gebruikt kunnen worden voor andere google diensten. De IP adressen van de bezoekers worden niet in zijn geheel geregistreerd. De google analytics cookies worden ook beveiligd en kunnen enkel versleuteld verstuurd worden.

Cookie-gebruik

Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om het u gemakkelijker te maken, maar ook om technische redenen. Permanente cookies bestaan er voor uw comfort, bv. om de door u gekozen taal op een website te onthouden. Deze cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, doorgaans één maand. Sessiecookies zijn er om technische redenen, bv. om een onlinebestelling te beveiligen. Sessiecookies worden automatisch gewist zodra u uitlogt of uw internetbrowser sluit. De manier waarop u de cookies al dan niet activeert, hangt af van uw browser. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.