#cultuurintijdenvancorona

Update 09/07/2021

Cultuurcentrum De Steiger blijft op een coronaveilig manier activiteiten organiseren.
Zo zijn er sinds 8 mei buitenactiviteiten mogelijk, mits de nodige voorzorgmaatregelen.

CULTUURCENTRUM MENEN
CORONAPREVENTIE PODIUMACTIVITEITEN

Versie 09/07/2021

Wij stellen een draaiboek op voor elke activiteit waar publiek bij te pas komt. Hierbij wordt er onder meer gezorgd voor een aangepast zaal- of locatie plan met aandacht voor de publieksstromen en een aanwezigheidsregister van alle aanwezigen voor tracing doeleinden. We maken systematisch gebruik van de Event Risk Matrix (CERM).

Basisprincipes

Dit document is vertrekkende vanuit het Basisprotocol Cultuur en vanuit de meest recente info op www.sectorgidscultuur.be, zal op specifieke gebieden steeds rekening houden met twee belangrijke parameters, namelijk social distancing en hygiëne. Bij elke genomen stap gaan we uit van deze basisprincipes:

Social distancing:

- Houd minstens 1,5 meter afstand
- Geef geen hand, kus of knuffel
- Blijf thuis, als je ziek bent

Hygiëne:

- Was / ontsmet vaak je handen
- Gebruik een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilnisbak
- Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

Vertoon je symptomen van het virus, zoals hoesten, niezen of een verhoogde temperatuur blijf dan zeker thuis en contacteer jouw huisarts. Ben je kort voor het optreden van deze symptomen nog op een voorstelling van het cultuurcentrum geweest? Meld dit dan zeker. Op die manier kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voorstellingen met publiek gaan door onder specifieke voorwaarden:

- Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken (o.a. koorts, droge hoest, keelpijn, vermoeidheid, pijn of druk op de borst), mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.

- Voor kinderen tot 12 jaar gelden in het algemeen minder strenge veiligheidsvoorschriften: zij moeten geen mondmaskers dragen en moeten ‘onderling’ geen afstand houden

- Personen uit een risicogroep zijn welkom op activiteiten maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf een inschatting van het risico gemaakt hebben. Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.

- Zittend publiek met aangepast zaal- of locatieplan. Het publiek wordt ingedeeld in bubbels van maximum 8 personen. De onderlinge afstand tussen de bubbels bedraagt steeds minstens 1,5 meter.

- Van alle activiteiten wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden . Ook van alle medewerkers wordt zo’n lijst opgesteld.

- Handen ontsmetten (aan de ingangen en bij de toiletten zijn er desinfectiepompjes voorzien).

- We zorgen ervoor dat alle aanwezigen duidelijk geïnformeerd worden over de geldende maatregelen. Dat gebeurt via een voorafgaande mail en via affichage ter plaatse.

- We zorgen voor extra begeleiding (onthaalpersoneel, vrijwilligers…) voor de hele duur van het evenement.

- Toeschouwers mogen evenementen bijwonen met hun bubbel. Deze bubbel bestaat uit maximaal 8 personen, tenzij het een gezin met meer dan 8 leden betreft. Bubbels moeten steeds anderhalve meter afstand houden tot een andere bubbel. We voorzien een circulatieplan waarbij éénrichtingsverkeer altijd het uitgangspunt is.

- Bovenop social distancing is het dragen van een mondmasker verplicht. Wie geen mondmasker bij zich heeft, kan ter plaatse een masker aankopen.

- Tijdens de evenementen zit het publiek samen met de mensen waarvoor ze tickets kochten (max. 8 personen). Dat is voor die avond/dag hun bubbel. Mensen kunnen enkel per volledige bezoekbubbel naar hun plaats doorverwezen worden en spreken dus best goed af. Wij zorgen voor begeleiding.

- Voor iedere evenement wordt een coronaverantwoordelijke aangeduid.

Distancing & mondmaskers

- De afstand tussen mensen uit verschillende bubbels bedraagt minimaal 1,5 meter.

- Het dragen van een mondmasker is tot nader order ten allen tijde verplicht.

Communicatie

- Het publiek wordt duidelijk ingelicht over de genomen maatregelen. Dit gebeurt via mailing, sociale media, website en/of andere kanalen. Het is belangrijk dat het publiek met vol vertrouwen naar het evenement kan komen.

- De maatregelen worden op voorhand gecommuniceerd, zodat het publiek deze al kent bij aankomst en weet wat te doen.

- Het publiek wordt ter plaatse herinnerd aan alle geldende maatregelen, o.a. met informatieve posters.

In- en uitstroom

- Handen moeten gedesinfecteerd worden bij het betreden van de locatie. We voorzien desinfecterende handgel aan in- en uitgangen.

- Indien mogelijk spreiden we de aankomst en het vertrek van publiek door hen op verschillende tijdstippen gefaseerd te laten binnenkomen en vertrekken.

- We laten het publiek een circulatieplan volgen waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van éénrichtingsverkeer. We brengen grondmarkeringen aan en afficheren de richtingen. Als éénrichtingsverkeer niet mogelijk is, splitsen we de doorgang.

- Het dragen van een mondmasker is verplicht. We voorzien een aantal mondmaskers voor toeschouwers die hun eigen masker vergeten zijn.

- We vermijden dat werknemers en publiek gemeenschappelijke oppervlakten moeten aanraken bij het circuleren in het gebouw. We laten deuren zoveel mogelijk open en houden toezicht.

Sanitair

- Bezoekers kunnen het gebouw betreden om gebruik te maken van het sanitair.

- Ook in de toiletruimte geldt de anderhalve meterregel. Als er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zullen ze niet allemaal gebruikt kunnen worden.

- We voorzien in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken en afsluitbare vuilnisbakken.

- Het sanitair wordt zeer regelmatig gereinigd en ontsmet. We schenken daarbij extra aandacht aan contactoppervlakken zoals klinken, kranen en spoelbakknoppen.

- We hangen affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen.

Vestiaire

- De vestiaire blijft gesloten.

Schoonmaken

- Er wordt een aangepast poetsplan opgesteld, daarbij wordt extra rekening gehouden met zogenaamde ‘high touch‘ oppervlakken die door veel verschillende personen aangeraakt (kunnen) worden.

Horeca

- Bij voorstellingen in het CC ZomerKaffee en op het terras van het Applauws treedt na afloop van de voorstelling het horecaprotocol in werking.

PLAN TERRAS HET APPLAUWS


PLAN CC ZOMERKAFFEE @ DE STEIGER

CORONAVERANTWOORDELIJKE PER EVENEMENT

08-11/07/21 -  CC ZomerKaffee on tour @ Brouwerspark
Chiel Vandenberghe – 0494 20 95 48 – chiel.vandenberghe@menen.be

#cultuurintijdenvancorona