Anny Moons: ‘Rustig aan …’

  • Op maandag 13 december 2021
  • tot donderdag 13 januari 2022

  • De Passage
  • Categorie: Fotografiecircuit
Anny Moons: ‘Rustig aan …’

Het vertrek­punt voor deze serie zijn alledaagse bezigheden, maar dan in slow motion.

Voor een foto geldt hetzelfde principe als voor een schilderij. Je moet componeren en een stabiel evenwicht zoeken. Het schone is overal om ons heen - het wemelt ervan - maar “je moet het zien”, het door middel van je lens isoleren en omlijsten. (Voorwoord voor Paris, 80 photograp­hies de Moï Ver, 1931)

Anny Moons (°1947) houdt van soberheid, natuur­lijke tinten en vormen. 

Fotografie is voor haar een middel om haar visie op de realiteit weer te geven, om te creëren met haar hart, niet met haar verstand. Deze visie is haar waarheid. Iedereen denkt en voelt op een andere manier. Ze haalt genoegen uit het spelen met licht en schaduw, helder­heid, lichtkracht, saturatie, tinten, scherpte, onscherpte, uitver­gro­ting van details… Ze gaat op zoek naar ‘wat anderen niet zien’. 

Het vertrek­punt voor deze serie zijn alledaagse bezigheden, maar dan in slow motion. Toen ze stopte met werken in de human resources sector, besliste ze om te onthaasten. Ze wou zich niet meer laten leiden door deadlines, normen en verplich­tingen.

Een zoektocht naar interpre­ta­ties van onthaasten, vertra­ging, carpe diem, … leidden haar uitein­de­lijk naar een bron van inspiratie dicht bij en in haar huis. Carlos is een geduldig en meegaand model. Ze wil hem in beeld brengen in zijn dagelijkse bezigheden, zonder franjes, maar met een nadruk op ‘alles op zijn tijd’. 

Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van CC De Steiger.