Sharon Anouk Brouns: ‘Fragmenteren’

  • Op maandag 4 april 2022
  • tot donderdag 5 mei 2022

  • De Passage
  • Categorie: Fotografiecircuit
Sharon Anouk Brouns: ‘Fragmenteren’

Een tentoon­stel­ling van een fotograaf die graag experi­men­teert met de manier waarop ze naar de wereld kijkt. Ze maakt analoge foto's van de bijzon­dere ‘kleine grote’ dingen om ons heen.

Het merendeel is straat­fo­to­grafie, maar ze fotogra­feert ook graag collages. Het is een tentoon­stel­ling om bij weg te dromen. 

Je ziet veel, te veel om alles in één keer te ontdekken. De foto’s van Sharon laten onverwachte schoon­heid zien. Het werk gaat vooral over perceptie: de manier waarop we naar de wereld kijken. De straat­fo­to­grafie speelt zich groten­deels af in de stad. De stad is een plek waar veel onverwachte dingen samen komen. De stad leeft en toch zijn er die vergeten en ongeziene plaatsen. 

De collage foto's zijn gemaakt van tijdschriften. De fotograaf creëert hiermee iets nieuws: een wonder­lijke, aantrek­ke­lijke wereld die tussen fantasie en realiteit lijkt te zweven. 

Sharon is in 2010 afgestu­deerd aan het LUCA, campus C-mine in Genk. Sindsdien is ze blijven fotogra­feren en is haar werk een duidelijke richting in gegaan. Ze werd eerder geselec­teerd voor het Brussel Street Festival (2017) en De Badhuis­col­lectie (2019).

Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van CC De Steiger.