Glassssssss

  • Op zondag 3 juni 2018
  • tot zondag 24 juni 2018

  • Kazematten
  • Categorie: Tentoonstelling
Glassssssss

Voor de derde keer vindt in de historische site De Kazematten de tentoonstelling 'Glassssssss' plaats.
In deze 200 jaar oude ruimtes, stellen 8 glaskunstenaars tentoon. 

Dit oude patrimonium van de stad Menen leent zich zeer goed voor deze tentoonstelling. De 8 kazematten die gerestaureerd zijn, zijn eilandjes, waar de 8 kunstenaars ieder voor zich hun tentoonstelling kunnen opbouwen. Stuk voor stuk kunstenaars die hun die hun passie in hun objecten weerspiegelen.
Verschillende disciplines van glaskunst zijn vertegenwoordigd :
glasblazen, vormsmelten, in zand gieten, en koud glas.

Open vanaf  3 juni tot en met 24 juni elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Gratis toegang.
De Kazematten bevinden zich op het einde van de Oude Leielaan.

Anne Notebaert

Ik zoek de eenvoud en het evenwicht van de natuur, de schoonheid van de zee, het alledaagse, wat onopvallend aanwezig is. Mijn glaswerk ruikt naar de zee en reikt naar de hemel. 

Chantal Delporte

Chantal Delporte vind haar  wereld opnieuw uit, die schommelt tussen stabiliteit en beweging, tussen geometrie en verwarring. Ze gebruikt de viscositeit van glas, om als een vloeistof, via zijn volumes door meerdere vertakkingen te laten stromen.

Myriam Vanderbiesen

De werken zijn het resultaat van de ultieme zoektocht naar een eenvoudige maar sterk beladen vorm en zoeken naar een perfectie die nooit bereikt wordt. De steeds terugkomende scheur refereert naar het onzekere en verscheurde individu in een onstabiele wereld, het onbegrijpelijke heelal, de onbevattelijke oneindigheid. Het broeierige en onderhuids verborgene kan elk moment uitbreken, losbarsten. Het omwikkelen met draad is een irreële poging tot verbinden, tot heling maar laat de scheur vrij en benadrukt dus eerder dit element. 

Anneleen Vlamynck

In de voetsporen van haar vader, legt Anneleen zich toe op het glasblazen. Tijdens het vormen van het vloeibare glas probeert Anneleen de natuurlijke beweging van het glas te volgen. Ze geeft het glas wat vrijheid waardoor objecten in prachtige organische vormen ontstaan, waarna je de flonkerende weerspiegelingen van licht, lucht, kleur en materie kunt bewonderen.

Dominique Declercq

De werken bevatten voornamelijk gebogen lijnen en welvingen en er wordt gestreefd naar het creëren van diepte. Gebogen versus strak komt ook van toepassing. Glas komt tot leven door het samenspel tussen licht en kleur, een lied van licht. Sommige werken zijn een harmonische installatie. De creaties bevatten gevoel, emotie en weerspiegelen een deel van een persoonlijk levensverhaal. Het werk schept niet alleen diepte en beweging maar nodigt de toeschouwer ook uit om het dynamisch te observeren. 

Karel Engels

Karel Engels speelt met glas en ijzer, zijn glas is een levend materiaal dat gevangen in ijzeren cirkels zich in beweging zet, een lied van donker, licht, leegte, transparantie en beweging.

Pejo

Het Belgisch artiesten koppel. Zowel in het echte als in het artistieke leven een koppel dat zijn weg gevonden heeft in de wereld van glaskunst. Johanna als laureate “Meester in glasramen en fusietechnieken” en Peter een internationaal gelauwerd ontwerper hebben de handen en de creatieve geesten in elkaar geslagen om moderne glaskunst te creëren.
Pejo’s glaskunst is te vinden in menig huis en galerij in België, Nederland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Thailand en zelfs tot in de Verenigde Staten. 

www.pejoglassart.com

Erwin Houssin (curator)

Begonnen als beeldhouwer, en geëvolueerd naar glaskunstenaar. Het blauwe geblazen stuk koestert zich op het maagdelijk geslumpt glas. In een interactie tussen het glooiende mondgeblazen stuk en het ruwe glasbed verleidt het de toeschouwer naar een intensere observatie

www.erwinhoussin.be