De Wereld Van Bruegel (Uitgesteld)

  • Op maandag 23 september 2019
  • om 19:00
  • CC De Steiger
  • Categorie: Vorming
De Wereld Van Bruegel (Uitgesteld)

De 16e eeuw is kunsthistorisch de periode van de renaissance. In die periode leefde Bruegel (1525-1569). De (her-)ontdekking van de mens (anatomie), de wereld (de ruimte, perspectief) en de geest (humanisme).

Bruegel speelde een pioniersrol als schilder van het landelijke leven (De maanden). Maar Bruegel is nooit een 'boerenschilder' geweest. Hij was een verfijnd humanist en veel meer een man van de stad dan van het platteland. 
Zijn oeuvre was trouwens bestemd voor de rijkste en meest invloedrijke leden van de hogere Vlaamse kringen. Zijn werken, zowel zijn tekeningen als schilderijen, zijn een mengeling van: didactisch, moraliserend, humanist, humoristisch, symbolisch, eigentijds met bijbelse verwijzingen, landschappelijk…..

Aan de hand van een 10-tal items bekijken we hoe Bruegel een autochtone renaissance geïntroduceerd heeft in Vlaanderen.

1.    De renaissance in Vlaanderen. 
2.    Bruegel en Italië. 
3.    Realiteit en symboliek. Achter de waarneembare wereld schuilt vaak een symbool (moraliserend). De toren van Babel. 
4.    Een eigen renaissance-visie.. De kleine mens in de grote macrokosmos. Carnaval en Vasten.
5.    Tragiek van het menselijke leven. Bruegel leefde in woelige tijden: De parabel van de blinden. 
6.    De uitgeknepen, feestvierende boeren. 
7.    De dwaasheid zit in de mens. Belangrijk is het pakket 'didactisch' materiaal om de menselijke zwakheid aan de kaak te stellen. De spreuken.
8.    Dood, duivel en hel. 
9.    Bosch en Bruegel. 
10.    De schilderende zonen. Pieter Brueghel (de helse). Jan (de fluwelen) 

Data: 3 maandagen van 19.00 tot 21.30 u.
september:    23 – 30
oktober:   7

Begeleiding:  Freddy Vandecappelle, kunsthistoricus i.s.m. Vormingplus MZW
Inschrijving: € 39,00  inclusief syllabus
> Online inschrijven