Kalligrafie Module 4

  • Op dinsdag 8 oktober 2019
  • tot dinsdag 17 december 2019
  • vanaf 19:00 uur

  • CC De Steiger
  • Categorie: Vorming
Kalligrafie Module 4

Deze module betekent een keerpunt in het curriculum. De cursist zal nu breken met een grondregel die tot nu toe trouw werd gevolgd: de gelijkmatige spatiëring.

In plaats van blokken tekst te produceren met gelijkgespatieerde letters zal de cursist nu dynamischer tekstweefsels verkrijgen door vrijer om te springen met de ruimte tussen de letters. Het is een eerste stap naar een meer persoonlijke vorm van kalligrafie. Tussen de oefeningen door verruimen discussies over kunst stilaan ons blikveld en wordt de cursist uitgenodigd zijn/haar eigen activiteit in vraag te stellen.

Data: 6 dinsdagen van 19.00 tot 21.30 u.
Oktober: 8 – 22
November: 5 – 19
December: 3 – 17

Begeleiding: Jurgen Vercaemst i.s.m. Witruimte en Vormingplus MZW
Inschrijving: € 150