Terugbetaling cursusgeld

Terugbetalingen cursusgeld

Sinds 01/01/2017 hanteren we volgende regeling voor het terugbetalen van lesgelden aan cursisten.

  • Bij het annuleren van de cursus vóór de start wordt het cursusgeld terugbetaald mits een aftrek van 7,50 euro administratiekosten.
  • Eénmaal de cursus gestart is er geen terugbetaling meer mogelijk, tenzij:

1. door annulatie van de organisator zelf
2. door annulering omwille van overmacht, nl. sterfgeval, ziekte, werk. De cursist ontvangt de terugbetaling van de nog te volgen lesdagen verminderd met een administratiekost van 7,50 euro mits de nodige bewijsstukken: overlijdensbericht, ziektebriefje of brief werkgever.

  • Voor de CREO opleidingen is er geen terugbetaling mogelijk later dan 2 weken na de start van de cursus.
  • Aan de cursist wordt steeds voorgesteld worden om de lessen in het volgende seizoen verder te volgen. Indien de cursist hiermee akkoord gaat wordt er geen administratiekost aangerekend.


Belangrijk! De Vlaamse Regering besliste onlangs dat enkel nog beroepsopleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van Betaald Educatief Verlof in aanmerking komen voor de betaling met opleidingscheques. Cursussen georganiseerd door cultuurcentra horen daar jammer genoeg niet bij (behalve in ons geval de computercursussen en de taalreeksen). Wie al opleidingscheques aangekocht had voor één van deze cursussen, kan met een speciaal formulier de terugbetaling hiervan aanvragen. Het formulier kan je downloaden van de VDAB-website: http://vdab.be/opleidingscheques/besparingenfaq.shtml. Op dit webadres vind je ook meer info over de wijzigingen.