WIE WAS JACQUES BROWN?

image

van litho tot opera

In HET UNIEKE UNIVERSUM | L’UNIVERS UNIQUE kan je vijf grote en een tiental kleine werken ontdekken van Jacques Brown. Deze zoon van een Britse huishoudster en een Amerikaanse soldaat leefde van 1918 tot 1991 in en rond Parijs en was jurist van opleiding.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw begon hij te experimenteren met lithografie, en leerde zichzelf daarna allerlei andere technieken met verschillende materialen. Vanaf 1952 begon hij deel te nemen aan exposities waar hij zijn sculpturen tentoonstelde: hij ontwikkelde een sterke voorliefde voor polyester waarmee hij vaak monumentale werken maakte. Hij creëerde vooral buitenaardse en mythologische wezens. Al snel werd hij gezien als één van de meest getalenteerde kunstenaars van de ‘nouvelle figuration’ en kende hij veel succes.

Later zag hij het nog groter en had Brown de wens om een opera Théâtre du Chariot et des Coquilles te maken. Voor die totaalkunst werkte hij samen met o.a. componist Xenakis, maakte hij decors, sculpturen, wagens en schilderijen. Toch werd het stuk nooit afwerkt en bijgevolg niet opgevoerd: Jacques Brown kampte met heel wat mentale en fysieke gezondheidsproblemen.

gezondheidsproblemen

Na 1970 moest hij stoppen met zijn favoriete polyester door een longaandoening. Brown ging schilderen maar vond nooit meer zijn grote passie terug, en zijn persoon en werk raakte wat in de vergetelheid. Dankzij de interesse van Peggy Guggenheim rees er nog een beetje belangstelling maar de opkomende popart ging daarna met alle aandacht lopen. Pas in 2013 werd de eerste retrospectieve tentoonstelling van zijn werk georganiseerd.

Het overgrote deel van zijn werken wordt momenteel beheerd door zijn familieleden, die zijn nalatenschap ook voor deze tentoonstelling met fierheid uitlenen. Zijn univers fantastique lag aan de basis van de naam en het campagnebeeld van HET UNIEKE UNIVERSUM maar ook aan de insteek van de tentoonstelling. Brown is er als geen ander in geslaagd een eigen universum met een eigen beeldtaal en creaturen te scheppen.

bron: JACQUES BROWN - Un univers fantastique (Bernard Chauveau)

Dit artikel verscheen in het STEIGER magazine van juni 2024. Wil je ook meer achtergrondinfo bij onze voorstellingen en tentoonstellingen? Lees het dan hier online, of haal je exemplaar op in De Steiger of één van de openbare gebouwen en handelszaken in Menen.

STEIGER magazine
image