image

The House of Opportunity

12/09/2020 - 28/10/2020
Tentoonstellingszaal + Stadsmuseum

De tentoonstelling ‘The House of Opportunity’ vormt een selectie uit de collectie van het S.M.A.K., en bevraagt of interpreteert het idee van ‘grens’ in de volle, brede betekenis van het woord.
Niet enkel geografisch maar ook bijvoorbeeld psychologisch, politiek, etnografisch, seksueel, enzovoorts. Als uitgangspunt voor dit thema neemt de tentoonstelling de grensstad Menen, die sinds haar ontstaan, zo’n 1000 jaar geleden, omwille van haar unieke ligging voor verschillende machthebbers politiek, economisch en maatschappelijk interessant was om in hun invloedsfeer te betrekken.

‘The House of Opportunity’ valt uiteen in twee delen, respectievelijk in het Cultuurcentrum De Steiger en in het Stadmuseum aan de overkant van het plein. In het eerste deel in het Cultuurcentrum, wordt er aan de hand van verschillende hedendaagse kunstwerken uit de S.M.A.K.-collectie aandacht gegeven aan de eerder negatieve connotaties die het idee ‘grens’ oproept, zoals imperialisme, afscherming, nationalisme, discriminatie, enzovoort. Dit als een soort hedendaagse metafoor voor de geschiedenis van Menen als grensstad, en het feit dat de stad voor lange tijd onderwerp was van bezetting door verschillende mogendheden.

Het tweede deel van de tentoonstelling, dat plaatsvindt in het Stadsmuseum, wordt er eerder gefocust op de mogelijkheden (of ‘opportunities’) die een grens – of een grensstad - met zich meebrengt. In onze huidige moderne, multiculturele en diverse maatschappij, vervagen er immers steeds meer grenzen en worden thema’s als nationaliteit, identiteit, geografie, et cetera, steeds fluïder en meer en meer in vraag gesteld.

Hiermee probeert ‘The House of Opportunity’ – de titel is ontleend aan een werk van Michaël Borremans dat in de tentoonstelling te zien is – aan de hand van de rijke collectie hedendaagse kunst van het S.M.A.K., een brug te slaan tussen de historische realiteit van de stad Menen enerzijds, en anderzijds een hedendaagse blik te werpen op de toekomst, en de diverse mogelijkheden die deze voor deze stad met zich meebrengt.

Met werk van o.a.: Allora&Calzadilla, David Bade, Michaël Borremans, stanley brouwn, Christo, Michel François, Bernard Frize, Hamish Fulton, Meschac Gaba, Mekhitar Garabedian, Joseph Grigely, Juan Muñoz, Oksana Pasaiko, Peter Phillips, Ante Timmermans, Koen van den Broek, Jan Vercruysse, Angel Vergara, Lois Weinberger, Lawrence Weiner, …

Curatoren: Iris Paschalidis en Thibaut Verhoeven.

Deze collectietentoonstelling is een samenwerking tussen S.M.A.K., Bastion 10 en Cultuurcentrum De Steiger.

>>> De VRT kwam langs voor een uitgebreide reportage. Ontdek ze hier.
>>> Hier vind je de bezoekersgids voor het Cultuurcentrum, die van het museum vind je hier.

Praktische informatie:
Van 12 sept. tot 28 oktober 2020, telkens woensdag tot en met zondag, tussen 14.00 en 18.00 u.