Adres
Facturatie adres
Opgelet: voor keukenmateriaal dient een afzonderlijk aanvraagformulier ingevuld te worden.
Reglementering enkel voor verhuur theaterzaal
De technische fiche en de planning vormen een geheel met dit invulformulier. Deze dienen uiterlijk 2 weken voor de activiteit in ons bezit te zijn. Indien dit niet het geval is, kan de activiteit door CC De Steiger geannuleerd worden.